Home

The Slow Coach

Spirit of Nature Guide

&

Corporate Spirit Warrior

Learning to be alone and enjoying it, is the most empowering gift you can give yourself.


Steven Aitchison

Spirit of Nature


Vertragen, verstillen, verbinden.... je bewust worden van de wederkerige verbinding van de uiterlijke natuur met je innerlijke natuur.


Innerlijk meebewegen met het spel van de elementen, innerlijke rust, natuurwijsheid en oerkracht bewust beleven tijdens een Spirit of Nature Walk.

 


lees meer

Corporate Spirit


Mens-, team- en organisatietransformatie en innovatie geïnspireerd door o.a. Theory U, Business Spiritualiteit, Natural Leadership en Corporate Antropologie. 


Co-creëeren van een vitaal werkklimaat en een bezielde organisatiecultuur.


Why? Omdat ik overtuigd ben van het nut en de noodzaak de Ziel en de Organisatie te verbinden op micro, meso en macroniveau. 


Lees meer

De Kracht van de Natuur

 

Steeds meer mensen ervaren het zelf en diverse onderzoeken onderschrijven wat voor anderen al lang een 'open deur ' is: de natuur bevordert onze gezondheid en welzijn. Zowel fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief, psychisch en spiritueel. In de interactie met de natuur ervaren mensen een bron van vitaliteit, zingeving en empowerment.

 

De Attention Restoration Theory (Kaplan&Kaplan), Biofilia (o.a. Wilson 1984 en Joye 2007) , de uitgangspunten van Forest Bathing en Creatieve Therapie Tuin/ Ecotherapie, zoals vitality affects en de dynamische processen in de natuur geven een heldere uitleg voor het effect van tijd doorbrengen in de natuur.  Mijn ervaringen met Spirit of Nature en Spiritual Practice in Nature (Presencing) door John P. Milton (Way of Nature) zijn voor mij een verdiepende, verrijkende en zo aanvullende ervaring bij bovengenoemde theorie. 

 

De naam The Slow Coach is ontstaan vanuit de overeenkomst tussen het onthaastende effect dat een Oldtimer Camperbus  (mijn Outdoor Office) heeft en de Slowfilosofie. De Slowfilosofie nodigt je uit het natuurlijk ritme van het leven te bewaren en je eigen tempo en ritme mogen bepalen, je 'Tempo Giusto' of 'Wu Wei'. vanuit het Taoïsme, en tevens het ritme wat onze voorouders jarenlang heeft doen overleven in en met de natuur.  Dit geeft de mogelijkheid om (anders) om te gaan met de huidige maatschappelijke complexiteit, urbanisering, digitalisering en prestatiedruk zoals die door veel mensen als 'te veel' ervaren wordt.

"Symbolen bestaan ergens halverwege tussen de werkelijkheid van het lichaam en de werkelijkheid van de ziel"


Penny Pierce, Intuïtie als kompas.