Spirit of Nature

The Slow Coach

Spirit of Nature Guide

&

Corporate Spirit Warrior

Into the forest I go, to loose my mind and find my soul.

* (Re)Connect with Nature , Outer, Inner and True Nature *

 

Tijdens een Spirit of Nature Walk ga je de verbinding van de uiterlijke natuur met jouw innerlijke natuur maken. Door te vertragen en verstillen word je op zintuigelijke, spiegelende en wezenlijke manier bewust van de natuur. Naast dat het heerlijk is om op deze manier afstand te nemen van de drukte van het bestaan, even helemaal bij jezelf te komen en je op te laden, kan de verbinding met de natuur ook inzichten met zich meebrengen, op vragen die je (onbewust)  bij je draagt.  

 

Mijn werkwijze is geïnspireerd op mijn kennis en ervaring vanuit Lifecoaching, inzichiten uit diverse Wijsheidstradities (Oorspronkelijke Natuurreligies), Spirit of Nature, Forest Bathing, Mindfulness, Theorie U en Way of Nature.

 

Spirit of Nature Walk (groep)

Tijdens deze Walk van 4 uur neem ik je mee via lichamelijke, zintuigelijke en meditatieve oefeningen naar de verstillende, vitaliserende kracht en wijsheid van de natuur en de stilte in jezelf. Na deze voorbereiding is er Solotijd. Dit betekent dat je (ongeveer 45min) tijd alleen en in stilte doorbrengt op een plek in de natuur. In deze stilte en verbinding met de natuur, voel je je deel van het Grote Geheel, een scheppende leegte die je brengt bij je innerlijke stilte, kracht en wijsheid. Na de solo tijd komen we weer bij elkaar voor een deelronde. Daarna lopen we gezamelijk terug en sluiten we de Walk af.

 

Datum: deze wordt gepland bij 6 aanmeldingen

 

Plaats: in de natuur in Amersfoort e.o.

 

Aantal deelnemers 6-8

 

Kosten: € 45,- / €60,- / €70,- per persoon, naar draagkracht. (ex btw)

 

Voor informatie en aanmelden zie contact.

 

 

Algemene Voorwaarden:

1. De aktiviteiten vinden plaats in de natuur in en om Amersfoort. Na aanmelding ontvang je informatie over de exacte locatie en geef ik je advies qua voorbereiding.

 

2. Activiteiten, data en prijzen geldig in het 1ste kwartaal van 2020. M.u.v. schoolvakanties en feestdagen. De genoemde prijzen zijn excl. btw.

 

3. The Slow Coach hanteert 3 tarieven, laag, midden, hoog. Het hoge tarief (benefactor) maakt het mogelijk om ook een laag tartief te bieden.

Als Benefactor kies je ervoor om een hogere prijs te betalen zodat deelame aan aktivtiteiten en coachingssessies ook mogelijk is voor mensen met een klein(er) inkomen.

 

4. Deelname is op eigen risico. Als deelnemer draag je zelf de verantwoordelijkheid voor je (psychische en fysieke) gezondheid in relatie tot de activiteit/coaching. Het initiatief tot delen en bespreken van twijfels over gezondheid in relatie tot de activiteit ligt  bij de deelnemer en dient vooraf kenbaar gemaakt te worden,  na overleg wordt besloten over deelname.  Draag schoeisel en kleding passend bij de omgeving, aard van de activiteit en weersomstandigheden, bescherm zonodig je huid tegen invloeden van zon, regen, wind, insecten en (giftige) planten etc.. Controleer na een aktviteit in de natuur jezelf tot enige dagen nadien regelmatig op teken , verwijder ze en controleer de plek nadien. Bij twijfel contact zoeken met de huisarts.

 

5. Privacy regelement: NAW-gegevens van deelenemers/cliënten worden niet gedeeld met derden. Gegevens die bij mij bekend zijn, zijn digitiaal in mijn mail- ofWord-bestanden op mijn laptop. Dit is alleen voor mij toegankelijk en beveiligd met een wachtwoord. Cliënten maken zelf zonodig aantekeningen tijdens sessies of daarbuiten in het kader van zelfreflectie, deze blijven bij de cliënt. Bij een uitnodiging naar een groep deelnemers, na opgave door de deelnemer zelf, wordt de privacy gewaarborgd door de mail-adressen via BCC te adresseren.  Bij intervisie/ supervisie worden casussen altijd ge-anonimiseerd. De inhoud van sessies en gedeelde belevingingen tijdens groepsactiviteiten blijven tussen cliënt, deelnemers en mijzelf. Ook deelnemers onderling  dienen zich te houden aan deze afspraak en waarborgen deze privacy in respect naar elkaar.

 

6. Annulering door deelnemers dient 24uur van te voren gedaan te worden. Bij annulering van een afspraak voor een individuele sessie korter dan 24uur van te voren wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit zal 50% van het afgesproken bedrag zijn.

 

7. The Slow Coach beslist o.b.v. het aantal aanmeldingen en/of de weersomstandigheden of een groepsaktiviteit/ individuele afspraak door kan gaan.