Corporate Spirit

The Slow Coach

Spirit of Nature Guide

&

Corporate Spirit Warrior


“Bedrijven moeten de ware betekenis van het woord ‘Economie’ herontdekken. ‘Eco’ betekent kosmos en ‘nomos’ betekent wetten. Het gaat dus om de ‘wetten van de kosmos. Economie en ecologie zijn direct met elkaar verbonden.”

- Paul De Blot

Corporate Spirit


What: Mens-, team- en organisatietransformatie en innovatie met als doel het co-creëren van een vitaal werkklimaat en een bezielde organsiatiecultuur.


How: Aan de hand van 7 kernwaarden:

Systemisch waarnemen, Natuurlijk Leiderschap, Dialoog, Transformatie van Binnenuit, Bezieling, Natuurwijsheid, Aandachtig Aanwezig zijn.

In andere woorden:  Ubuntu, Wu Wie, Dadirri, Ikigai, Source Awareness, Reconnect with Nature, Presencing.


Who: Amanda, Corporate Spirit Warrior


Why: Omdat ik overtuigd ben van het nut en de noodzaak van het verbinden van Ziel en Organisatie, op micro-, meso-  en macroniveau.

Corporate Spirit Walk


Theory U in Nature voor teams en organisaties.


Transformatie en innovatie vindt plaats in 'het ondertussen'. Dit is een eeuwenoude wijsheid en de essentie van een 'Rites de Passage'. Deze liminale fase vraagt het uit te houden,  het niet-weten toe te staan, erbij te blijven, tot helderheid ontstaat in de vorm van inzicht in het vraagstuk.


Tijdens een Corporate Spirit Walk start we aan de hand van een gezamenlijk vraagstuk gebaseerd op de missie, visie, kernwaarden, identiteit en/of cultuur van de organisatie het Theory U proces in een natuurgebied in Nederland. Aan de hand van een methodische opzet reik ik oefeningen aan om de fasen van het U-model te doorlopen, een proces van divergeren, abstraheren, convergeren en concretiseren. In dit proces creëer ik een Holding Space, waarin naast het rationele weten ook ruimte is voor de gelaagdheid van het voelend weten. Een ruimte waarin we ook stilstaan bij het bewustzijn van waaruit je waarneemt, handelt en in relatie staat tot jezelf en de wereld om je heen. Omdat het uitmaakt Wat je doet, Hoe je het doet, Waarom je het doet én Wie het doet.


Onderdeel van deze Walk is een All-One Solo tijd.


Interesse? Enthousiast? Nieuwsgierig? via de contact gegevens kunt u mij bereiken voor een vrijblijvende kennismaking en oriënterend gesprek. Gebaseerd op het vraagstuk, de behoefte, aantal deelnemers, duur, locatie en datum van de Walk en zonodig  gewenste vervolggesprekken ontvangt u een offerte.


"When in nature, one receives far more than he seeks."- John Muir
"A natural synergy and wonderful alchemy arise." John P. Milton, Sky Above, Earth Below.