Natural Vitality

The Slow Coach

Voice of Nature


Nature offers various vitality affects.

Every organism tends to align by resonating from chaos to harmony.

Natuurlijk Vitaal in de Ouderenzorg


Het programma Natuurlijk Vitaal in de Ouderenzorg heeft als doel de uiterlijke natuur te verbinden met de innerlijke natuur. Dit heeft een heilzaam effect zowel fysiek, psychisch, sociaal-emotioneel als spiritueel.


In andere woorden (blz. 39 ev. Van Buiten wordt je beter, door Agnes van den Berg ea.)

Natuur als bron van rust en ontspanning

Natuur als bron van geestelijke en lichamelijke weerbaarheid

Natuur als bron van (levensfase specifieke) persoonlijke groei, betekenisverlening en zingeving


Dit programma bestaat uit de volgende activiteiten:

  •  Groene Vingers en Vitamine Groen, d.m.v. een Beleeftuin, Outdoor-Wandelingen, Tuinpoëzie en Multisensorische Natuurbeleving/ Mindful in de Natuur
  • Groene Visite m.b.v. de Mobiele Moestuin, en Multisensorische Natuurbeleving in het ritme van de natuur met natuurlijke materialen aangevuld met poezie, muziek en natuurverhalen/sprookjes.


Voor interesse in het artikel wat ik schreef over het implementeren van het programma Natuurlijk Vitaal in de Ouderenzorg, stuur een mail naar: info@theslowcoach.nl


Voor meer informatie, een gesprek/ een presentatie/ een training / (projectmatig) ondersteunen en uitvoeren van het programma Natuurlijk Vitaal in de Ouderenzorg, zie contact.

 Natuurcoaching

 

Individuele Natuurcoaching a.d.h.v. jouw coachvraag/ thema. Dit kan gaan over persoonijke ontwikkeling, gezondheidsgerelateerd (stress, burnout, slaapproblemen) danwel  werkgerelateerd en/of loopbaancoaching. 

 

In en met de natuur, oefeningen en stilte, gaan we je coachvraag verder onderzoeken. Door het vertragen en verstillen en de verbinding met de natuur, word je je bewust van gedachten, gevoelens, emoties, innerlijke wijsheid en inzichten. In dit proces 

(her)vind je duurzame vitaliteit en natuurlijk leiderschap Van hieruit kan je levenspad (en/of loopbaan) vormgeven (LifeDesign) en gaan be-leven.

 

Mijn werkwijze is gebaseerd op mijn kennis en ervaring vanuit Lifecoaching, Oorspronkelijke Natuurreligies, Spirit of Nature, Forest Bathing, Mindfulness, Theory U, Way of Nature.

 

Graag spreek ik je telefonisch om een afspraak te maken voor een 1ste sessie als kennismaking en intake. Daarna maak ik een offerte op  maat voor een traject van 3/5/7 (of meer) live sessies. Deze stuur ik je toe en na jouw akkoord starten we het traject.

 

Data: op afspraak, 1,5 uur per sessie

 

Plaats: in de natuur in Amersfoort e.o.

 

Kosten: 1ste sessie (kennismaking en intake) € 15,- , daarna €60,- / €75,- / €95,-per uur naar draagkracht, excl. btw.

 

Voor  informatie en aanmelden zie contact.

 

 

 

Algemene Voorwaarden:

1. De aktiviteiten vinden plaats in de natuur in en om Amersfoort. Na aanmelding ontvang je informatie over de exacte locatie en geef ik je advies qua voorbereiding.

 

2. Activiteiten, data en prijzen geldig in het 1ste kwartaal van 2019. M.u.v. schoolvakanties en feestdagen. De genoemde prijzen zijn excl. btw.

 

3. The Slow Coach hanteert 3 tarieven, laag, midden, hoog. Het hoge tarief (benefactor) maakt het mogelijk om ook een laag tartief te bieden.

Als Benefactor kies je ervoor om een hogere prijs te betalen zodat deelame aan aktivtiteiten en coachingssessies ook mogelijk is voor mensen met een klein(er) inkomen.

 

4. Deelname is op eigen risico. Als deelnemer draag je zelf de verantwoordelijkheid voor je (psychische en fysieke) gezondheid in relatie tot de activiteit/coaching. Het initiatief tot delen en bespreken van twijfels over gezondheid in relatie tot de activiteit ligt  bij de deelnemer en dient vooraf kenbaar gemaakt te worden,  na overleg wordt besloten over deelname.  Draag schoeisel en kleding passend bij de omgeving, aard van de activiteit en weersomstandigheden, bescherm zonodig je huid tegen invloeden van zon, regen, wind, insecten en (giftige) planten etc.. Controleer na een aktviteit in de natuur jezelf tot enige dagen nadien regelmatig op teken , verwijder ze en controleer de plek nadien. Bij twijfel contact zoeken met de huisarts.

 

5. Privacy regelement: NAW-gegevens van deelenemers/cliënten worden niet gedeeld met derden. Gegevens die bij mij bekend zijn, zijn digitiaal in mijn mail- ofWord-bestanden op mijn laptop. Dit is alleen voor mij toegankelijk en beveiligd met een wachtwoord. Cliënten maken zelf zonodig aantekeningen tijdens sessies of daarbuiten in het kader van zelfreflectie, deze blijven bij de cliënt. Bij een uitnodiging naar een groep deelnemers, na opgave door de deelnemer zelf, wordt de privacy gewaarborgd door de mail-adressen via BCC te adresseren.  Bij intervisie/ supervisie worden casussen altijd ge-anonimiseerd. De inhoud van sessies en gedeelde belevingingen tijdens groepsactiviteiten blijven tussen cliënt, deelnemers en mijzelf. Ook deelnemers onderling  dienen zich te houden aan deze afspraak en waarborgen deze privacy in respect naar elkaar.

 

6. Annulering door deelnemers dient 24uur van te voren gedaan te worden. Bij annulering van een afspraak voor een individuele sessie korter dan 24uur van te voren wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit zal 50% van het afgesproken bedrag zijn.

 

7. The Slow Coach beslist o.b.v. het aantal aanmeldingen en/of de weersomstandigheden of een groepsaktiviteit/ individuele afspraak door kan gaan.